1 Jaar

Jaarprogramma

De Saense School voor Beeldende Kunst werkt sinds 1 september 2020 met een nieuw jaarprogramma naast de al bestaande  2-jarige opleiding.

Hierin wordt aandacht besteed aan:
  • Het verdiepen van je teken- en schildervaar- digheden op basis van de leergang “De 5 Beeldelementen in Beeld”.
  • Het ontwikkelen van een eigen stijl.
  • Een zoektocht naar wat je allemaal kunt doen met kunst.
  • Je leert kunst te integreren in je leven.

Bijvoorbeeld je bent bloemist. Hoe leuk is het niet om je werk in je eigen winkel te exposeren.

Of je wil naar de kunstacademie gaan dan is de 1-jarige opleiding een mooi voortraject.

Hoe ziet het programma eruit?

Op basis van de ervaring en de kennis maak ik een programma, specifiek voor elke leerling.

Vervolgens stellen we samen doelen op en bepalen we de weg die we dat jaar gaan doorlopen.

Scroll naar top